Két Sắt Vip 0945 19 19 03
Trang chủ Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Cách sử dụng khóa điện tử Truly
- Nhấn nút “*” - Nhấn mã số 4 5 6 0 (mã số hiện đang cài sẵn là: 4,5,6,0) - Nhấn nút “#” - Quay chìa khóa qua phải hoặc kéo tay nắm hướng lên trên (hoặc xuống) trong lúc có tiếng nhạc để mở cửa.
Cách sử dụng khóa điện tử Gudbank
- Nhấn nút “#” - Nhấn mã số 1 2 3 4(mã số hiện đang cài sẵn là: 1,2,3,4) - Nhấn nút “#” - Quay chìa khóa qua phải hoặc kéo tay nắm hướng lên trên (hoặc xuống) trong lúc có tiếng nhạc để mở cửa.
Cách sử dụng khóa cơ đổi mã
- Quay mã số đầu tiên sang trái 4 lần - Quay mã số thứ hai sang phải 3 lần - Quay mã số thứ ba sang trái 2 lần - Quay sang phải từ từ cho đến khi cứng tay.
Cách sử dụng két sắt Hanmi
Bước 1: Quay mã số đầu tiên 25 sang trái 04 lần. Bước 2: Quay mã số thứ hai 50 sang phải 03 lần. Bước 3: Quay mã số thứ ba 25 sang trái 02 lần.
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường