Két Sắt Vip 0945 19 19 03
Trang chủ Chính sách khách hàng Hướng dẫn đặt hàng online

Hướng dẫn đặt hàng online

Hướng dẫn đặt hàng online

 

Hướng dẫn đặt hàng online gồm 4 bước cơ bản theo ảnh minh họa :

Bước 1 : 

 

Bước 2:

 

Bước 3 :

 

Bước 4 :

 

Thông báo đặt hàng thành công.

Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường