Két Sắt Vip 0945 19 19 03
Trang chủ Hướng dẫn sử dụng Cách sử dụng khóa cơ đổi mã

Cách sử dụng khóa cơ đổi mã

 

CÁCH SỬ DỤNG KHÓA CƠ ĐỔI MÃ


CÁCH MỞ 03 MÃ SỐ

Dùng chìa khóa phụ mở trước ( két sắt loại lớn )

Sau đó: Mở MÃ SỐ THEO VẠCH CHÍNH

1.      Quay mã số đầu tiên sang             trái 4 lần        50

2.      Quay mã số thứ hai sang              phải 3 lần       25

3.      Quay mã số thứ ba sang               trái 2 lần        50

4.      Quay sang phải từ từ cho đến khi cứng tay.      

Cuối cùng: Kéo tay nắm lên (hoặc xuống) và mở cửa ra.

 

CÁCH ĐỔI 03 MÃ SỐ

Đầu tiên mở cửa, nhấn nút bên hông cánh cửa cho các chốt khóa bung ra.

Sau đó: Mở MÃ SỐ CŨ THEO VẠCH PHỤ

1.      Quay mã số đầu tiên sang             trái 4 lần        50

2.      Quay mã số thứ hai sang              phải 3 lần       25

3.      Quay mã số thứ ba sang               trái 2 lần        50

4.      Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa

5.      Quay cây đổi mã 900  ngược chiều kim đồng hồ

Tiếp đó: Cài MÃ SỐ MỚI THEO VẠCH PHỤ. Ví dụ :

1.      Quay mã số đầu tiên sang             trái 4 lần        50

2.      Quay mã số thứ hai sang              phải 3 lần       25

3.      Quay mã số thứ ba sang               trái 2 lần        50

4.      Quay cây đổi mã 900    theo chiều kim đồng hồ để lưu lại và lấy ra. Khi đó mã số mới đã được cài xong.

Cuối cùng: Mở MÃ SỐ MỚI THEO CÁCH MỞ để có thể đóng cửa.

 

CÁCH SỬ DỤNG KHÓA CƠ ĐỔI MÃ


CÁCH MỞ 01 MÃ SỐ

Dùng chìa khóa phụ mở trước ( két sắt loại nhỏ )

Sau đó: Mở MÃ SỐ THEO VẠCH CHÍNH

1.      Quay mã số đầu tiên sang             trái 4 lần        50

2.      Quay sang phải từ từ cho đến khi cứng tay.      

Cuối cùng: Quay chìa theo chiều kim đồng hồ và mở cửa ra.

 

CÁCH ĐỔI 01 MÃ SỐ

Đầu tiên mở cửa, quay chìa thẳng đứng cho các chốt khóa bung ra.

Sau đó: Mở MÃ SỐ CŨ THEO VẠCH PHỤ

1.      Quay mã số cũ sang                        trái 4 lần          50

2.      Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa

3.      Quay cây đổi mã 900  ngược chiều kim đồng hồ   

Tiếp đó: Cài MÃ SỐ MỚI THEO VẠCH PHỤ. Ví dụ :

1.      Quay mã số mới sang                     trái 4 lần           30

2.      Quay cây đổi mã 900    theo chiều kim đồng hồ để lưu lại và lấy ra. Khi đó mã số mới đã được cài xong.

Cuối cùng: Mở MÃ SỐ MỚI THEO CÁCH MỞ để có thể đóng cửa.

 

Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường